บริการพัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์

ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน เพื่อให้อยู่เหนือคู่แข่งคุณจำเป็นต้องมีโซลูชันที่เหมาะสม ปรึกษาทีมผู้เชี่ยวชาญของเรา เราพร้อมจะร่วมกับท่านเพื่อผลักดันขีดความสามารถในการแข่งขันออกไปให้สูงสุด

ที่ CATALITE เรามุ่งมั่นพัฒนาและขยายขีดความสามารถในการสร้างโซลูชันทางด้านเทคนิคของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้คุณสามารถลดระยะเวลาการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ และสามารถเปิดตัวผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น

ทีมงานของเราสามารถช่วยคุณสร้างสูตรและขึ้นตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบคุณภาพสูงตามทิศทางการตลาดและสอดคล้องกับข้อกำหนดการขึ้นทะเบียนของผลิตภัณฑ์

ขอบเขตการให้บริการของเรา :

  • พัฒนาสูตรที่กำหนดขึ้นเองและขึ้นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

  • พัฒนาสูตรเปรียบเทียบตัวอย่างผลิตภัณฑ์และขึ้นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

  • การประเมินประสิทธิภาพของวัตถุดิบ

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนาเชิงวิชาการ

  • การทดสอบความคงตัว

  • การทดสอบความหนืดและการไหล

  • การทดสอบการวัดค่า SPF ในหลอดทดลอง

  • การทดสอบความชุ่มชื้นของผิวหนัง

ฝากข้อความขอรับบริการจากเรา !!