• 2546

  ก่อตั้ง บริษัท

 • 2551

  บริษัท ได้เข้าสู่ธุรกิจจำหน่ายเคมีภัณฑ์

 • 2553

  เริ่มเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าให้กับ บ. BASF (ไทย) จำกัด ในกลุ่มธุรกิจ Intermediate Chemicals, Coating , Textile และอุตสาหกรรมอื่นๆ ในประเทศไทย

 • 2554

  CATALITE ENTERPRISE  และ PT. CATALITE ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นเครือข่ายการกระจายสินค้าในมาเลเซียและอินโดนีเซีย

     

 • 2557

  บริษัท ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย สำหรับสินค้าที่ใช้ในการเติมแต่งสีและสารเคลือบจาก บ. BASF (ไทย) จก

 • 2558

  บริษัท ได้ขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาด Home & Personal care มีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแลบ้านและผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคล

 • 2562

  บริษัท ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายเคมีภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลและอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง จาก บ. BASF (ไทย) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย